โรงงานแป้งมัสตาร์ด

โรงงานแป้งมัสตาร์ดโรงงานแป้งมัสตาร์ดสามารถผลิตแป้งมัสตาร์ดที่ผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด  โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัย
รวมถึงผลิตภัณฑ์จากมัสตาร์ดอื่น ๆ  ด้วย  มีกำลังการผลิตประมาณ  600 ตันต่อปี