โรงงานน้ำมันหอมระเหย

โรงงานน้ำมันหอมระเหยโรงงานน้ำมันหอมระเหย  สามารถผลิตน้ำมันหอมระเหยจากพืชหลายชนิด  ไม่ว่าจะเป็น  มัสตาร์ด, ฮอร์สเรดิช 
และเครื่องเทศ  หรือสมุนไพรอื่น ๆ  มีกำลังผลิตประมาณ 50 ตันต่อไป