โรงงานซอส

โรงงานซอส
ปัจจุบัน  โรงงานซอสสามารถผลิตเครื่องจิ้มที่มีความหลากหลาย  ได้แก่  คอกเทลซอส,  ซอสบาร์บีคิว,  น้ำจิ้มไก่,
ซีอิ๊วญี่ปุ่น  และน้ำจิ้มอื่น ๆ  ในบรรจุภัณฑ์แบบต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ  มีกำลังการผลิตประมาณ  3,000 ตันต่อปี